ВСЯ ПРАВДА О ...
12 октября, 2023 - 11:40
ВСЯ ПРАВДА О ...
Автор: Администратор
73

«Media Qoldau» құқықтық қызметіне қош келдіңіз!
Мұнда сіз медиа саласындағы ең даулы жағдайлар туралы жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Бұл сізге болашақта қателіктер мен қақтығыстарға толыққанды дайын болуға және оларды болдырмауға мүмкіндік береді. Бүгін біз ақпаратқа қол жеткізу туралы, соның ішінде құпиялар, сыр және «қызметтік пайдалану үшін» белгісі соғылған ақпараттар туралы кең тараған қате түсініктердің тізімін дайындадық.
 

Толығырақ

Оқыңыз, есте сақтаңыз және заңдарды бұзбаңыз!
Мемлекеттік орган ақпаратты «қызметтік ақпарат» деп танып, оны беруден бас тарта алады.
 
 
Иә, ақпарат беруден бас тарта алмайды. Заң бойынша «қызметтік ақпарат» қолжетімділігі шектеулі ақпарат санатына жатпайды. Оны «қызметтік пайдалану үшін» мөрі болған жағдайда ғана «жабық ақпарат» деп санауға болады.
 
 
Жеке компанияның мемлекеттік сатып алу конкурсы арқылы алынған ақшаның қалай жұмсалғаны туралы ақпаратты қоммерциялық құпия деп бермеуге құқығы бар.
 
 
Ондай құқығы жоқ! «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Заңға сәйкес, «республикалық және жергілікті бюджеттердің құрылуы мен жұмсалуы туралы ақпаратқа шектеу қойылмайды». Сонымен қатар, кез келген заңды тұлға «мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражаттың пайдаланылуына қатысты ақпарат бөлігінде» ақпараттың иесі болып табылады.
 
 
«Қызметтік пайдалану үшін» (ДСП) мөрін кез келген лауазымды тұлға өз пікіріне сүйене отырып, қоя алады.
 
 
Ақпаратты ҚПҮ (ДСП) ретінде қарау үшін https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000429 сайтындағы арнайы ережелерде көрсетілген негіздер болуы керек. Бұл құпияны ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге қатысты ақпарат; құпиялылық талаптары бойынша ақпаратты заңды иесі ұйымға берген; жариялануы немесе ашылуы жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын мәліметтер; шет мемлекеттерден немесе халықаралық ұйымдардан оларды ашу шарттары туралы өзара келісім жасалмаған және басқа мәліметтер болуы мүмкін.
 
 
Жеке компания өзі туралы кез келген ақпаратты коммерциялық құпияға жатқыза алады.
 
 
Олай емес. Бірқатар ақпарат ашық және қолжетімді. Бұл мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және тарату туралы ақпарат, жылжымайтын мүлікпен жасалған мәмілелер және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу туралы ақпарат. Сондай-ақ статистикалық есеп беру құпия болуы мүмкін емес.
 
 
Мемлекеттік құпияны жария еткені үшін тек мемлекеттік қызметшілер ғана жауапты.
 
 
Өкінішке орай, тек олар ғана емес. Заңға сәйкес лауазымды тұлғалар, Қазақстан Республикасының азаматтары және шетелдіктер мемлекеттік құпиялар туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылады. Бес жыл бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру, сондай-ақ белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

ЖУРНАЛИСТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҒЫНАН

Вас приветствует правовая служба «Media Qoldau»! Здесь вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы о наиболее спорных ситуациях в медиа-сфере. Это позволит вам быть во всеоружии и избегать ошибок и конфликтов в будущем. Сегодня мы подготовили список самых популярных заблуждений о доступе к информации, а именно - о тайнах, секретах и информации с грифом «для служебного пользования».

Узнайте больше о нас

Читайте, запоминайте
и не нарушайте законы!
Государственный орган может отказать человеку в информации, сославшись на то, что это «служебная информация».
 
 
Нет, не может. Служебная информация по закону не относится к категории ограниченного доступа. Она может быть «закрыта» только в том случае, если на ней стоит специальный гриф «для служебного пользования».
 
 
Частная фирма имеет право не давать гражданам информацию о том, как потрачены деньги, полученные через тендер госзакупок, сказав, что это коммерческая тайна.
 
 
Не имеет! По закону о доступе к информации, «не подлежит ограничению информация о формировании и расходовании республиканского и местного бюджетов». Кроме того, любое юридическое лицо является обладателем информации «в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета».
 
 
Гриф «ДСП» (для служебного пользования) может поставить на документ любой чиновник, руководствуясь собственными соображениями.
 
 
Для отнесения сведений к категории ДСП должны быть основания, перечисленные в специальных правилах https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2200000429 .
Это могут быть сведения, относящиеся к организации и обеспечению режима секретности; переданные организации законным обладателем информации на условиях конфиденциальности; сведения, опубликование или разглашение которых нарушают права, свободу и законные интересы физических и юридических лиц; сведения, поступившие от иностранных государств или международных организаций, по которым не принято взаимного соглашения об условиях их раскрытия и другие.
 
 
Частная фирма может отнести любую информацию о себе к коммерческой тайне.
 
 
Не так. Ряд сведений открыт и доступен. Это информация о государственной регистрации, перерегистрации и ликвидации, сведения о сделках с недвижимым имуществом и регистрации прав на недвижимость. Также не может быть тайной статистическая отчетность.
 
 
 
Ответственность за разглашение государственных секретов несут только государственные служащие.
 
 
К сожалению, не только) По закону ответственность за нарушение законодательства о госсекретах несут должностные лица, граждане РК и иностранцы. Можно получить пять лет ограничения или лишения свободы, а также право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 

ПРАВОВОМ СПРАВОЧНИКЕ ЖУРНАЛИСТА

Әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылыңыздар. Егер сұрақтарыңыз туындаса, Media Qoldau құқықтық қызметінен кеңес ала аласыз.
Подписывайтесь на наши социальные сети.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете получить консультацию в правовой службе Media Qoldau;