БАЗА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ С 2018 ГОДА
16 июня, 2022 - 14:14
БАЗА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ С 2018 ГОДА
Автор: Администратор
169
 
 
ОФ “Правовой медиа-центр” при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане подготовил базу судебных решений по информационным спорам с 2018 года.
                        В списке более 40 дел, которые разделены по следующим категориям:
                        — Защита чести, достоинства и деловой репутации
                        — Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите
                        — Незаконное ограничение права на доступ к информации
                        — Оскорбление
                        — Право на охрану тайны личной жизни
                        — Право на собственное изображение
                        — Распространение заведомо ложной информации
                        Больше всего судебных разбирательств состоялось по статье “Защита чести, достоинства и деловой репутации”. Категория насчитывает 20 дел.
                        Для чего создана база?
                        База создана для повышения информированности журналистов, правозащитников, студентов, исследователей о ситуации с медиа-законодательством и правоприменительной практикой в Казахстане и в международной среде.
                        А также, для понимания объективной картины о статистике судебных прецедентов и тенденций.
                        База адресована медиа-юристам, журналистам, блогерам, найти ее можно по ссылке: https://courtbase.lmc.kz/ , либо на сайте lmc.kz.
                        Помимо этого, в базе имеются контакты медиа-юристов и образцы документов.
                        В случае возникновения новых прецедентов база будет пополняться.
                        “Құқықтық медиа орталығы” ҚҚ Нұр-Сұлтандағы ЕҚЫҰ бағдарламалар кеңсесінің қолдауымен 2018 жылдан бергі ақпараттық даулар бойынша сот шешімдері базасын әзірледі.
                        Тізімде бар 40-тан астам іс келесі категориялар бойынша бөлінген:
                        — Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел
                        — Жеке өмірге қол сұғылмаушылықты және Қазақстандағы дербес мәліметтер туралы заңнама мен оларды қорғауды бұзу
                        — Ақпаратқа қол жеткізу құқығын заңсыз шектеу
                        — Қорлау
                        — Жеке өмір құпиясын сақтау құқығы
                        — Өз бейнесіне құқық
                        — Көрінеу жалған ақпарат тарату
                        Сот талқылауларының басым бөлігі "Ар-намыс, қадір-қасиет және іскерлік бедел" бабы бойынша өткен. Бұл категорияда 20-дан астам іс бар.
                        База не үшін құрылды?
                        База Қазақстандағы және халықаралық ортадағы медиа-заңнама мен құқық қолдану практикасы жөнінде журналистерді, құқық қорғаушыларды, студенттерді, зерттеушілерді хабардар ету үшін құрылған.
                        Сонымен бірге, сот прецеденттері статистикасы мен тенденцияларға қатысты объективті жағдайды түсіну үшін әзірленген.
                        Медиа-заңгерлерге, журналистерге, блогерлерге арналған базаны https://courtbase.lmc.kz сілтемесі немесе lmc.kz сайты арқылы табуға болады.
                        Бұдан өзге базада медиа-заңгерлер мен құжат үлгілері орналастырылған.
                        Жаңа прецеденттер туындаған жағдайда база жаңартылады.